/ Tjänster

Content marketing

Stötta upp din marknadsavdelning med content marketing! Ofta finns inte tiden eller resurserna inhouse för att kunna förse sin målgrupp med kontinuerlig, relevant och engagerande content. Vi hjälper dig!

/ Bakgrund

Väx varumärket och öka försäljningen med content marketing

Content marketing innebär att du skapar relevant och värdefullt innehåll till din målgrupp kontinuerligt. Vår huvudsakliga kommunikationskanal är hemsidan, där vi sprider artiklar, guider, filmer och annat innehåll som attraherar och engagerar din målgrupp. Du har en väl definierad målgrupp och syftet är att vinna deras förtroende genom att demonstrera din förståelse för deras situation, och din expertis.

Alla företag behöver bra, engagerande innehåll på sina kanaler, och de behöver ha det kontinuerligt. Utan content finns risken att dina potentiella kunder glömmer bort dig, eller letar information och inspiration på andra ställen. Därför finns vi, ett team av content-experter som nyfiket sätter oss in i hur din målgrupp tänker och vad de behöver för att sedan skapa engagerande och värdeskapande content utefter det.

Så hjälper vi dig med content marketing

Från 8.000 SEK
Boka möte

Vi hjälper dig med all typ av content, bland annat: 

  • Artiklar, guider, case

Vi skriver artiklar, guider och kundcase med fokus på att leverera insikter och värde till målgruppen. Vi hjälper er med såväl varumärkesbyggande som leadsgenererande content.

  • Landningssidor & e-post

Vi skriver landningssidor med rätt information och triggers för att målgruppen ska vilja klicka sig vidare. På samma sätt skriver vi både säljande e-post såväl som storytelling för att bygga relation.

  • Webinar

Webinars är ett enkelt och effektivt sätt att dela information och kunskap till många samtidigt och hålla varumärket relevant hos målgruppen. Vi kan hjälpa dig att planera, förbereda, genomföra och följa upp dina webinars.

“Det stöd vi får i form av deras kompetens, kommunikation och lojalitet är unikt för oss. Smarkify producerar en stor del av vårt innehåll, gör research, dubbelkollar allt och är intresserade av slutresultatet.”

Cecilia Holmblad
Head of Marketing Relations på Winningtemp
Läs hela kundcaset