/ Priser & Paket

Vad kostar Marketing as a Service?

Prenumerera på intäktsdrivande marknadsföring och väx smartare. Nedan finner du våra mest populära paket och vill du ha en skräddarsydd lösning så löser vi det självklart tillsammans med dig.

/ Marketing as a Service

Våra Marketing as a Service-paket

De flesta av våra kunder vill ha kvalitativa leads – helst igår!

Om du vill skapa affärsdrivande marknadsföring behöver du många olika kompetenser som växlar över tid. Du behöver kontinuitet och uthållighet. Därför är MaaS en kostnadseffektiv och skalbar lösning för dig.

Helhetslösning som kan skalas upp/ner beroende på dina behov.
Tillgång till djup expertis inom alla våra specialistområden.
En dedikerad kontaktperson  / digital strateg som kan din verksamhet.
All expertis du behöver till ett fast pris per månad.
Över 10 experter till priset av 1 anställd.

START

Vår tjänst Marketing as a Service START är det bästa paketet för dig som vill komma igång med inbound marketing och leadsgenerering. Du får ett marknadsteam som bland annat hjälper dig med:

35.000 SEK

Fast månadspris från 35.000 SEK per månad.
För det mindre bolaget som vill växa och har passerat “start-up”

Digital strategi
Content-produktion
E-postmarknadsföring
Marketing automation Enklare variant
Leadsgenerering
SEO och annonsering
Sociala kanaler
Workshops
Uppföljning och rapportering
Flexibilitet i leverabler
Rådgivning och strategi löpande
Design

BUILD

Vår tjänst Marketing as a Service BUILD är det bästa paketet för dig som vill ta nästa steg och bygga en mer kraftfull marknadsfunktion. Du får ett marknadsteam som bland annat hjälper dig med:

55.000 SEK

Fast månadspris från 55.000 SEK per månad.
För det mellanstora bolaget som vill fortsätta växa mycket och fort.

Digital strategi
Content-produktion
E-postmarknadsföring
Marketing automation
Leadsgenerering
SEO och annonsering
Sociala kanaler
Workshops
Uppföljning och rapportering
Mer flexibilitet i leverabler
Rådgivning och strategi löpande
Design

GROW

Vår tjänst Marketing as a Service GROW är det bästa paketet för dig som har stora tillväxtmål och vill gå ALL IN på digital marknadsföring. Du får ett marknadsteam som bland annat hjälper dig med:

88.000 SEK

Fast månadspris från 88.000 SEK per månad.
För det större bolaget som behöver mycket marknadsföring hela tiden.

Digital strategi
Content-produktion
E-postmarknadsföring
Marketing automation
Leadsgenerering
SEO och annonsering
Sociala kanaler
Workshops
Uppföljning och rapportering
Stor flexibilitet i leverabler
Rådgivning och strategi löpande
Design

Våra övriga tjänster – smart paketerade för dig

Vi hjälper dig att få igång tillväxtmotorn i din verksamhet genom konkreta och operativa marknadsinsatser inom våra specialistområden.

Smarketing Strategi

Digitala strategier för en lönsam och långsiktig tillväxt som bygger på era affärsmål och bygger in ”smarketing”.

Smarketing Playbook

Så skapar vi en smarketing playbook för din organisation

Från 65.000 SEK
Boka möte

Med konkreta workshops hjälper vi er med: 

 • Ideala kundprofilen & köpresan

Vi tittar på era ideala kunder (ICP) och ser vad de har gemensamt. Målet är att dokumentera hur vi segmenterar och hittar tvillingar till er ICP samt sätta en process för hur vi möter kundens köpresa internt.

 • Roller, ansvar och hand-over

Vi dokumenterar vilka roller som finns, vem som ansvarar för olika delar av försäljningsprocessen (från ”lead to deal”) samt hur en hand-over ska gå till från marknad till sälj och även tillbaka.

 • Smarketing Playbook

Vi tar fram en övergripande smarketing playbook som blir ert operativa dokument för hur ni säljer och marknadsför mot er ICP. Här finns bland annat interna processer, mallar, workflows, leads-score, KPI:er och allt ni behöver för att implementera smarketing.

Hälsocheck

Så enkelt får du våra expertråd kring din digitala närvaro

Från 45.000 SEK
Boka möte

I Smarkifys hälsocheck ingår följande:

 • Uppstartsmöte & Workshop

Vi sätter gemensamma ramar och mål för analysen samt genomför de workshops som behövs för att experterna ska ha rätt underlag med sig in i analysen.

 • Dokumenterad hälsocheck

Du får en rapport med vår analys över nuläget samt rekommendationer för hur ni ska driva den digitala försäljningen och nå önskat läge.

 • Genomgång med experterna

Under ett gemensamt möte presenteras våra råd och insikter för att skapa lönsamhet både kortsiktigt med quick-wins, men även långsiktigt med en längre strategi. Vi ger er planen framåt under ett gemensamt möte där du även kan ställa dina frågor.

Digital Strategi

Så hjälper vi dig med att lägga grunden för er digitala marknadsstrategi

Från 55.000 SEK
Boka möte

Med konkreta workshops hjälper vi er med:

 • Målgruppsanalys

Vilka försöker ni nå, vilka utmaningar ska ni lösa och vilket värde skapar ni? Vi tar fram er målgrupp på organisations- och individnivå under en workshop.

 • Kartläggning av köpresan

Vi dokumenterar köpresan för era potentiella kunder under en workshop. Behov, känslor och önskemål om content under beslutsresan tas fram för att bygga förtroende.

 • Digital strategi och contentplan

Vi tar fram en övergripande marknadsstrategi med content-teman för året samt förslag till aktiviteter och kommunikation under kommande kvartal. Vi fokuserar på att bygga varumärke och generera kvalitativa leads. 

Social media Strategi

Så hjälper vi dig att nyttja potentialen i era sociala kanaler

Från 45.000 SEK
Boka möte

Så hjälper vi dig att skapa en tydlig social media-strategi

 • Målgrupp och konkurrent-analys

Vilka försöker ni nå, vilka frågor vill ni besvara och hur ska ni kommunicera värdet ni skapar i sociala kanaler? Hur kan vi lära av konkurrenter och ta vår egen position digitalt? Detta tar vi gemensamt fram i en workshop.

 • Social media-strategi & contentplan

Vi tar fram en övergripande strategi för era sociala kanaler med content-teman för respektive kanal samt syfte, mål och frekvens. Vi fokuserar på att bygga varumärke och vara kunskapsgenerösa för att bygga Thought Leadership.

 • Mät rätt, inte mycket

Vi tar fram övergripande mätetal för att kunna följa era insatser i sociala kanaler. Det finns otroligt många mätetal, men vårt mål är att hjälpa dig att mäta rätt, inte mycket.

Social selling

Bygg ett starkt personligt varumärke som driver tillväxt

Från 25.000 SEK
Boka möte

Så hjälper vi dig att komma igång med social selling:

 • Inspirationsföreläsning

Under en föreläsning får ni lära er varför företag väljer LinkedIn som säljkanal, hur du ska göra för att växa företagets varumärke på LinkedIn, samt hur det personliga varumärket spelar roll.

 • Coaching

Du får också en genomgång i hur du bygger ditt personliga varumärke, blir en tankeledare i din bransch, och därigenom ökar försäljningen. Konkreta tips som fokuserar på att maximera kraften från LinkedIn som kanal!

 • Contentplan

Vi tar fram en övergripande plan på vad ni kan skriva, både för företagskontot och de personliga varumärkena. Vi hjälper er kring hur ni ska tänka kring content för social selling med syfte att lyckas driva engagemang och tillväxt på lång sikt.

Strategisk rådgivning

Vi hjälper dig att nyttja potentialen i ett enat sälj & marknad via smarketing

Från 15.000 SEK
Boka möte

Så hjälper vi dig att jobba långsiktigt med sälj & marknad:

 • Marknadsstrategi och plan

År av erfarenhet har hjälpt oss att se vilka strategier som fungerar i olika branscher. Vi hjälper dig att sätta en marknadsstrategi som bidrar till tillväxt. Vi hjälper dig även att formulera strategin i en konkret marknadsplan.

 • Löpande rådgivning

Våra strategiska rådgivare är ditt bollplank för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut gällande era marknadsinsatser. Oavsett om det gäller budget, mätetal, strategi eller konkreta marknadsaktiviteter så kan du bolla dina frågor med oss.

 • Mät rätt, inte mycket

Vi ger råd och hjälper dig att ta fram övergripande mätetal för att kunna följa era marknadsinsatser. Det finns otroligt många mätetal, men vårt mål är att hjälpa dig att mäta rätt, inte mycket.

Inbound & Content Marketing

Intäktsdriven marknadsföring behöver bränsle i form av relevant och värdeskapande innehåll som attraherar din målgrupp.

Webinar

Så kan du ta steget mot effektiva och leadsgenererande webinar

Från 15.000 SEK
Boka möte

På Smarkify kan vi stötta med allt inom webinar

 • Planering och uppsättning

Vi hjälper er att planera ämne, innehåll och manus till ditt webinar. Vi hjälper dig även att sätta upp allt från landningssida till själva webinaret i plattformen.

 • Annons-material  

För att skapa en vass annons krävs både tydlig copy och en grafisk design som fångar uppmärksamheten och driver rätt trafik till ditt webinar.  

 • Content

Vi hjälper dig att skriva artiklar som driver till webinaret, presentations-material samt text till landningssida, annonser och e-post för att bjuda in målgruppen.

Content marketing

Så hjälper vi dig med content marketing

Från 8.000 SEK
Boka möte

Vi hjälper dig med all typ av content, bland annat: 

 • Artiklar, guider, case

Vi skriver artiklar, guider och kundcase med fokus på att leverera insikter och värde till målgruppen. Vi hjälper er med såväl varumärkesbyggande som leadsgenererande content.

 • Landningssidor & e-post

Vi skriver landningssidor med rätt information och triggers för att målgruppen ska vilja klicka sig vidare. På samma sätt skriver vi både säljande e-post såväl som storytelling för att bygga relation.

 • Webinar

Webinars är ett enkelt och effektivt sätt att dela information och kunskap till många samtidigt och hålla varumärket relevant hos målgruppen. Vi kan hjälpa dig att planera, förbereda, genomföra och följa upp dina webinars.

Copywriting

Ta hjälp av våra copywriters för att vässa dina texter

Från 8.000 SEK
Boka möte

Vi hjälper dig med all typ av content, bland annat: 

 • Artiklar, guider, case, ads

Vi skriver artiklar, guider, annonstexter och kundcase med fokus på att leverera insikter och värde till målgruppen samt att konvertera. Vi hjälper er med såväl varumärkesbyggande som leadsgenererande copywriting.

 • Landningssidor & e-post

Vi skriver landningssidor med rätt information och triggers för att målgruppen ska vilja klicka sig vidare. På samma sätt skriver vi både säljande e-post såväl som storytelling för att bygga relation.

 • Webinar

Webinars är ett enkelt och effektivt sätt att dela information och kunskap till många samtidigt och hålla varumärket relevant hos målgruppen. Vi kan hjälpa dig planera, förbereda, genomföra och följa upp dina webinars.

Inbound marketing

Så hjälper vi dig med inbound marketing som bidrar till er försäljning

Från 35.000 SEK
Boka möte

På Smarkify har vi alltid inbound med i våra leveranser

 • Inbound marketing-kampanj

Vi planerar och genomför riktade inbound-kampanjer med specifika mål, t.ex. att öka antalet kvalitativa leads till säljarna. I en kampanj ingår vanligtvis komponenter som content, formulär, landningssidor, social media, automatiserade e-postflöden samt analys av resultat.

 • Förlängd marknadsavdelning

Vi driver er inbound marketing-strategi från start och framåt, eller startar upp den för att sedan låta er ta över arbetet. Vi kan gå in i interimsroller för att backa upp med den kompetens som ni behöver, t.ex. som marknadschef, digital specialist, marketing automation specialist, social media manager eller copywriter.

 • Målgrupp, köpresa & audit

Vi tar fram era buyer personas och analyserar deras köpresa för att kunna producera rätt innehåll, till rätt person, i rätt tid och kanal i deras köpresa. Här kan vi även genomföra en så kallad content audit på ert befintliga innehåll.  

Organisk Social media

Öka ditt engagemang i sociala kanaler genom rätt innehåll

Från 25.000 SEK
Boka möte

Så hjälper vi dig med organisk social media: 

 • Social media strategi

Vi hjälper dig att sätta en strategi för er närvaro i sociala kanaler. Allt från syfte och mål till kanalval, frekvens, tonalitet och contentplan.

 • Content-produktion

Du får ett helt team som stöttar med allt från enkla inlägg till karuseller, infographics, hashtags, bilder och citat. Vi hjälper dig att återanvända det som går och skapar nytt där det behövs.

 • Rapportering

Vi hjälper dig att sätta rätt mätetal för att följa upp era insatser i sociala kanaler och rapporterar månadsvis på de satta mätetalen. Våra experter ger dig även råd kring hur ni ska fortsätta öka engagemanget.

Grafisk design

Så kan du ta ditt varumärke till nästa nivå och skapa en upplevelse

Från 25.000 SEK
Boka möte

På Smarkify kan vi stötta med allt inom grafisk design

 • Mallar och guider

Vi sätter mallar för PowerPoint, Word, social media-inlägg så som karuseller och bilder. Allt för att ditt varumärke ska uppfattas enhetligt och tydligt.

 • Annons-material

För att skapa en vass annons krävs både tydlig copy och en grafisk design som fångar uppmärksamheten och levererar en upplevelse.

 • Presentationer

De flesta företag har säljpresentationer och material som behöver ha en grafisk design som både tilltalar målgruppen och ligger i linje med er grafiska profil. Presentations-material kan också vara för mässor, event eller till partners.

Performance & Automation

Nå rätt målgrupp i alla kanaler, automatisera det som går och mät det som driver tillväxt i dina digitala marknadsinsatser.

SEO & SEM

Så hjälper vi dig med organisk och betald trafik från Google

Från 15.000 SEK
Boka möte

Vi hjälper dig att få resultat på Google genom SEO & SEM

 • Strategi

Vi hjälper dig att sätta en SEO- och SEM-strategi som ger resultat. Allt från målgrupp, syfte och mål, budget och sökord till mätetal och rapportering tas med i er strategi.

 • Sökordsanalys & optimering

Analys och lista på relevanta sökord som ni bör jobba löpande med. Teknisk analys av er hemsida för att optimera SEO. Vi gör även en konkurrent-analys för att jämföra och mappa er mot konkurrenterna. Slutligen tar vi fram en content-plan för att ni ska jobba sökordsoptimerat med innehållet på hemsidan.

 • Ads Management

Våra experter sätter upp annonserna och optimerar dessa löpande för att maximera resultatet. Vi tar fram och optimerar text löpande och rapporterar på mätetalen månadsvis eller enligt era önskemål.

Paid Social

Så hjälper vi dig med betald trafik från era sociala kanaler

Från 15.000 SEK
Boka möte

Vi hjälper dig att få resultat från Paid Social

 • Strategi

Vi hjälper dig att sätta en annons-strategi som ger resultat. Allt från målgrupp, syfte och mål, budget till kanalval och mätetal tar vi med i er strategi.

 • Annonsproduktion 

Vi tar fram de annonser som behövs för att du ska sticka ut och skapa den upplevelse som krävs för att fånga uppmärksamheten hos din målgrupp. Allt från text och bild till rörligt material för annonsering.

 • Ads Management

Våra experter sätter upp annonserna och optimerar dessa löpande för att maximera resultatet. Vi rapporterar på mätetalen månadsvis eller enligt era önskemål.

HubSpot

Så hjälper vi dig att komma igång med HubSpot

Från 35.000 SEK
Boka möte

Vi hjälper dig att implementera HubSpot smidigt och snabbt

 • Teknisk uppsättning

Vi hjälper dig med den tekniska uppsättningen av HubSpot från start till mål. Du får all hjälp du behöver för att komma igång och jobba i systemet.

 • Utbildning

Vi sätter ihop utbildningar för att som ska jobba i HubSpot så att ni får operativt stöd i att börja nyttja all funktionalitet på bästa sätt.

 • Operativt arbete i HubSpot

Våra experter utför praktiskt arbete i er plattform där det behövs. Vi analyserar vad som fungerar bra respektive dåligt och kommer med rekommendationer till optimering samt tips om ny funktionalitet som är användbar för er.

HubSpot-utbildning

Så hjälper vi dig med utbildning i HubSpot

Från 15.000 SEK
Boka möte

Vi hjälper dig med rätt utbildning för att komma igång i HubSpot

 • Inspiration

Vi erbjuder inspirationsföreläsning och kick-off för att ge er nya idéer och inspiration kring hur ni kan jobba med HubSpot i hela organisationen.

 • Operativ utbildning

Vi utbildar er i alla funktioner som finns i HubSpot och erbjuder både standardiserade och skräddarsydda utbildningar. Vi kan köra HubSpot-utbildningar live eller digitalt.

 • Uppföljning och support

Som er HubSpot-partner finns vi med er för support och vägledning. Vi hjälper er med uppföljning efter utbildningen såväl som löpande support för HubSpot.

HubSpot-support

Så hjälper vi dig med allt som rör HubSpot

Från 5.000 SEK
Boka möte

Vi hjälper dig med alla frågor kring HubSpot

 • Löpande support

Vi finns här för ditt team gällande alla support-ärenden som rör HubSpot. Det kan vara något som inte fungerar eller att du har en specifik fråga.

 • HubSpot Audit

Vi hjälper er att genomföra en audit av er portal en gång per kvartal för att få fram potentialen i plattformen. Vi tar fram rekommendationer som hjälper er att maximera kraften i HubSpot.

 • Automation

Vi hjälper dig med allt från strategi till att bygga de automatiserade flöden som ditt företag behöver i HubSpot. Våra experter delar även sina bästa tips så att ni hela tiden blir bättre på att nyttja HubSpot.

Webbdesign & branding

En modern och visuellt tilltalande hemsida kommer att hjälpa dig att attrahera och konvertera din målgrupp till kunder.

Webbdesign och utveckling

Så hjälper vi dig med en hemsida som sticker ut från konkurrenterna

Från 55.000 SEK
Boka möte

Vi hjälper dig med design & utveckling av en hemsida som skapar en upplevelse

 • Uppstart och workshop  

Vi börjar alltid med en workshop för att sätta syfte och mål med er digitala närvaro och hemsida. Vi tar fram mock-ups för att förstå hur ni vill uppfattas och vad som är viktigt för er som varumärke  

 • Design och utveckling  

Vi hjälper dig att transformera din webb till en modern och visuellt tilltalande low code-sida genom Webflow, Wordpress eller Squarespace, så att du kan ha en snygg sida som är under din egna kontroll. Du ska inte vara beroende av utvecklare, utan du ska kunna uppdatera SEO, copy, mallar och design precis när du vill.  

 • Projektledning & lansering  

Vi hjälper dig från start till lansering av din nya hemsida. Du får stöd med allt från re-directs till flytt av innehåll, mobilanpassning, bildval etc. Du får även stöd vid live-sättning av sidan för att testa så allt fungerar som det ska. Vi finns med dig från start till klart.  

Hemside- administration

Så hjälper vi dig med allt som rör administrationen av din hemsida

Från 15.000 SEK
Boka möte

Låt Smarkify få administrera och förvalta din hemsida

 • Löpande support  

Vi finns för ditt team gällande alla support-ärenden som rör hemsidan. Det kan vara något som inte fungerar eller att du har en specifik fråga kring något på hemsidan.  

 • Publiceringar & uppdateringar  

Vi hjälper er att genomföra alla ändringar du behöver på hemsidan. Allt från att publicera nyheter, case och tjänstebeskrivningar, till att skapa nya moduler som hjälper er att uppdatera sidan.  

 • Website audit

Vi hjälper er att genomföra en audit av er hemsida en gång per kvartal för att få fram potentialen i hemsidan. Vi tar fram rekommendationer som hjälper er att maximera affärsmöjligheterna från webben.

Brand book & identitet

Så hjälper vi dig med brand book och varumärkesidentitet

Från 45.000 SEK
Boka möte

Vi hjälper dig att fånga uppmärksamheten hos målgruppen

 • Visuell identitet  

Vi hjälper er att fånga in vilka värdeord som är viktiga för er som bolag och hur ni vill uppfattas av målgruppen. Detta ligger till grunden för den visuella identitet vi sedan tar fram.    

 • Brand book

Vi hjälper er att implementera den visuella identiteten genom en tydlig brand book som talar om hur ni ska jobba med den visuella identiteten. Allt från användning av logotyp till färg, font, bildmanér och visuella element tas med i er brand book.    

 • Mallar till digitala kanaler

Vi hjälper dig med att ta fram ny design till mallar som kan användas på er hemsida och i era digitala kanaler för att fortsätta bygga enhetlighet. Designen på allt material som ni använder ska tydligt skapa en igenkänning för varumärket och här är mallar ett utmärkt sätt att jobba.

/ Varför Smarkify?

Du får över 10 experter till priset av 1 anställd

Med erfarenhet från operativ försäljning och marknadsföring startade vi byrån Smarkify. Vi vill förändra sättet företag ser på marknadsföring, från ”bara” enkostnad till en viktig del i försäljningsprocessen. Med djup expertis inom alla delar av digital marknadsföring hjälper vi dig att driva intäkt genom din marknadsföring

Allt samlat hos en byrå

Vi tar hand om all din digitala marknadsföring. Från strategi till hemsidan, copy, design, automatisering, annonsering och mycket mer. Du kan samla allt hos oss!

Fast månadspris

Vi erbjuder dig all digital marknadsföring du behöver i en prenumeration. Du får flexibilitet, grymma leveranser och personlig service till ett fast pris varje månad!