Styreinstitutt

Styreinstitutts resa: digital kommunikation som bygger förtroende

“Vi ville nå ut mer brett bland våra medlemmar och vi ville nyttja digitala kanaler på ett mer optimalt sätt. För att lyckas med det har Smarkify hjälpt oss att först analysera och förstå vår målgrupp på djupet.“

Innehållsförteckning

Norska Styreinstitutt är ett nätverk för styrelseledamöter på börsnoterade bolag i Norge. Med sina över 600 medlemmar är detta en viktig organisation vars mål är att vara den viktigaste mötesplatsen för att utveckla och förbättra styrelsearbetet i norska bolag.

Styrelsearbetet har ändrats väldigt mycket under de senaste åren. Geopolitik, globalisering och finansmarknaden är givetvis bidragande faktorer, men även det snabba digitaliseringsklimat som råder. Digitaliseringen tvingar många bolag att utvecklas i mycket snabbare takt idag och här krävs betydligt mer kompetens och engagemang från dagens styrelseledamöter. Idag är det svårt att vara styrelseledamot för stora börsnoterade bolag samtidigt som du har andra operativa roller vid sidan om. Styrelsearbetet har blivit betydligt mer komplext.

Det vill Styreinstitutt stötta sina medlemmar med. Genom att sprida kunskap och inspiration vill de hjälpa sina medlemmar till att bli den bästa styrelseledamoten de kan bli. Det innebär att även Styreinstitutt måste modernisera och digitalisera sin egen kommunikation så att kunskapsspridningen sker såväl analogt på deras event som i digitala kanaler däremellan. Det blev startskottet för samarbetet mellan Styreinstitutt och Smarkify, med det gemensamma målet att bygga trovärdighet genom digital kommunikation med nya och befintliga medlemmar.

Vårt mål är att sprida kunskap och hjälpa våra medlemmar att bli bättre styrelseledamöter. Det innebär att vi måste finnas i alla kanaler där våra medlemmar finns. Här gav Smarkify oss den aktivering vi själva behövde för att komma igång med vår digitala kommunikation.
Gro Brækken, Generalsekreterare på norska Styreinstitutt

Att skapa engagemang kräver kunskap om målgruppen

Styreinstitutt har många medlemmar, men de flesta nyttjar inte medlemskapet. De vet inte alltid att de är medlemmar ens. Deras organisation har skaffat medlemskapet, men aktiveringen och engagemanget hänger mycket på medlemmen själv. För att kunna skapa värde för sina medlemmar ville Styreinstitutt aktivera de befintliga medlemmarna genom att sprida kunskap och inspirera. På så sätt skulle dessa medlemmar bli ambassadörer för Styreinstitutts varumärke vilket i sin tur skulle leda till fler nya medlemmar. Att fokusera på aktivering och engagemang hos befintliga medlemmar är ett modigt beslut som bygger på en genuin önskan om att skapa mer värde för de medlemmar de redan har. Det skapar ett kundcentrerat mindset hos alla i organisationen.

För att lyckas med att skapa detta engagemang måste vi ha god kännedom om målgruppen och deras utmaningar och möjligheter. Detta var första steget som Smarkify hjälpte Styreinstitutt med. Genomförandet av en målgruppsanalys för att mappa den primära målgruppen var den första workshop som genomfördes. Resultatet blev en tydlig bild över vem vi kommunicerar med och varför. En grundförutsättning för att lyckas nå målgruppen och dessutom skapa engagemang.

Vi ville nå ut mer brett bland våra medlemmar och vi ville nyttja digitala kanaler på ett mer optimalt sätt. För att lyckas med det har Smarkify hjälpt oss att först analysera och förstå vår målgrupp på djupet. Det har varit otroligt värdefullt för vår kommunikation.
Gro Brækken, Generalsekreterare på norska Styreinstitutt

Lösningen: en konkret plan för vårt digitala content

När vi hade en bättre kännedom om målgruppen var nästa steg att mappa medlemmens köpresa, eller kunskapsresa som det mer handlar om här. Målgruppen söker efter kunskap och svar i samtliga digitala kanaler. Här har vi använt modellen ”Journey mapping” för att analysera och mappa den resa som de går igenom från det att de får första kontakten med Styreinstitutt och hela vägen till en aktiv medlem och även ambassadör för varumärket.

Målgruppsanalysen och mappningen av kunskapsresan låg sedan till grund för framtagningen av en konkret content-plan som skulle stötta Styreinstitutt i det fortsatta arbetet med att producera och publicera innehåll till sin målgrupp. Content-planen innehöll tema för året såväl som olika kvartal och dessutom ett antal konkreta rubriker för artiklar och LinkedIn-poster under det närmaste kvartalet. Allt för att Styreinstitutt skulle vara väl rustade för att komma igång och bibehålla tempot i sin digitala kommunikation.

Lösningen som Smarkify hjälpte oss med mötte våra behov väldigt bra. Nu har vi en bättre förståelse för målgruppen samt en tydlig plan som gör att vi kan arbeta mer kontinuerligt med innehåll.
Gro Brækken, Generalsekreterare på norska Styreinstitutt

   

100% fler följare - Styreinstitutt ser tydligt hur aktiviteten har ökat vilket även har lett till en fördubbling av följarantalet på LinkedIn under de senaste 8 månaderna. Fler medlemmar deltar på webinar och event och engagemanget på inlägg, både organisationens samt de personliga, har också ökat.


Resultatet: ökat engagemang och mer trovärdighet

Detta arbete har lett till ökad motivation och inspiration internt i organisationen. Styreinstitutt ser tydligt hur aktiviteten har ökat vilket även har lett till en fördubbling av följarantalet på LinkedIn under de senaste 8 månaderna. Fler medlemmar deltar på webinar och event och engagemanget på inlägg, både organisationens samt de personliga, har också ökat.

Resultatet är att Styreinstitutt uppfattas som mycket mer moderna och trovärdiga nu. De har alltid haft en stark position i Norge, men detta arbete har verkligen stärkt varumärket ytterligare. På längre sikt ser Styreinstitutt att detta arbete kommer att hjälpa dem att fortsätta vara relevanta för såväl befintliga som nya medlemmar. Målet är att bygga ett så pass starkt varumärke att vi blir den viktigaste arenan för styrelseledamöter inom börsnoterade bolag i Norge, menar Gro Brækken.

Förutom satsningen på Styreinstitutt som organisation har Smarkify även stöttat individer i ledningen med att förbättra deras personliga profiler och varumärke på LinkedIn. Det har i sin tur haft mycket positiva effekter på deras olika styrelseuppdrag. De bolag vars styrelseledamöter är mer aktiva ser detta som väldigt positivt för sina egna varumärken också. Det gör att den digitala aktiviteten även bidrar i rollen som styrelseledamot.

Vi har blivit väldigt motiverade och inspirerade av Smarkify. Vi har fått lära oss nya saker vilket har utvecklat oss som personer och team. Vi har helt klart blivit ett starkare team kring vår digitala kommunikation nu och det gör mig stolt.
Gro Brækken, Generalsekreterare på norska Styreinstitutt

Smarkify var 100% fokuserad på oss som kund

Att genomföra dessa workshops och lägga denna viktiga grund är ett stort steg mot den digitala kommunikation som Styreinstitutt eftersträvar. Nu finns alla pusselbitar på plats för att börja producera och publicera relevant content för att nå och engagera fler medlemmar. Dessutom kan teamet nu analysera innehållet och hela tiden ha målgruppen i bakhuvudet när nytt innehåll tas fram.

Smarkify är en helt unik konsultorganisation som fokuserar på kunden till 100%. Vi har aldrig varit med om konsulter som sätter sig in i vår verklighet och fullt ut förstår oss på detta sätt tidigare. De har en djup kompetens kring digital marknadsföring och kommunikation, men fokus har hela tiden varit att hitta och möta våra unika behov. Vi kände hela tiden att arbetet handlade om oss och vår verklighet. Det var otroligt värdefullt.
Gro Brækken, Generalsekreterare på norska Styreinstitutt

Om Styreinstitutt

Styreinstitutt är ett norskt nätverk för styrelseledamöter och valberedningar för börsnoterade och statliga bolag. Det är främst en mötesplats och en professionell arena för utbyte av kunskap och erfarenhet bland styrelseledamöter. Varje år arrangeras nätverkskonferenser samt olika seminarier för arbetsgrupper och relevanta frågor.

Läs även: Insikter från “Svenskarna och internet 2023” som påverkar din digitala marknadsföring