Origo Group

Origo Group – fokus på att generera leads och stärka varumärket

”Smarkify har hjälpt oss att hitta ett bra sätt att jobba med kampanj framåt. De stöttade oss i hur vi kan skriva värdeskapande guider samt hur vi ska driva kampanjer. Det har fungerat alldeles utmärkt. De kan dessa processer betydligt bättre än vi.”

Innehållsförteckning

Origo Group har arbetat med undersökningar och insikter i över 20 år och är en stark stöttepelare för organisationer som vill utvecklas och ta sig framåt. Med stora kunder framför allt inom offentlig sektor men även privata företag, levererar Origo Group handfasta och korrekta underlag att fatta viktiga beslut utifrån.

Origo Group är en sammanslagning av 6 olika bolag inom undersökningsbranschen. Vi har ungefär 90 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping. Det vi vill är att förenkla möjligheterna att ta bra beslut, med olika typer av undersökningar som t ex kund-, medarbetar- och varumärkesundersökningar ” berättar Origo Groups VD Roland Gustavsson.

Origo Group är en sammanslagning av 6 olika bolag inom undersökningsbranschen. De har ungefär 90 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping.

Det vi vill är att förenkla möjligheterna att ta bra beslut, med olika typer av undersökningar som till exempel kund-, medarbetar- och varumärkesundersökningar,  berättar Origo Groups VD Roland Gustavsson.

Tips! Ska du lansera en inbound-kampanj? Läs vår snabbguide om hur du går till väga här.

Smarkify hjälpte oss att bygga processen för inbound marketing-kampanjer

Origo Group har en skicklig marknadsansvarig in-house. Hon tar hand om det dagliga arbetet och alla löpande marknadsaktiviteter. När Origo Group ville satsa ytterligare på en varumärkesbyggande kampanj som dessutom skulle generera både trafik och leads, fick de en rekommendation om Smarkify. Tillväxtmålen för bolaget är kraftiga och för att uppnå dessa behöver sälj och marknad samverka kring affärsmöjligheter.

Målet med denna insats var att bygga förtroende och skapa ett ännu starkare varumärke för Origo Group, särskilt inom den privata sektorn. Här började resan med Smarkify. Teamet från Smarkify kom in som externa experter för att stötta sälj- och marknadsteamet på Origo Group med att analysera och mappa målgrupp och köpresan. Utifrån dessa workshops togs sedan content- och kampanjplan fram för att bygga en affärsdrivande inbound-kampanj. Fokus låg på en konverterande guide inom Customer Experience-området (CX) som skulle driva trafik och leads till origo Group.

Vi arbetade och arbetar fortfarande mycket in-house med våra digitala kanaler, content, webinars, guider och sociala medier. Men vi ville hitta ett bättre sätt att jobba med inbound-kampanjer och vi behövde stöttning i att skapa en riktigt bra guide för målgruppen,” säger Roland.

Den initiala insatsen resulterade i dokumenterade persona-kort, en analys av köpresan samt allt innehåll till kampanjen. Komponenter som gör det lättare för Origo Group att fortsätta jobba med inbound marketing in-house framåt.

”Smarkify har hjälpt oss att hitta ett bra sätt att jobba med kampanj framåt. Det är alltid en utmaning att ha någon extern som ska skriva en guide om en branschspecifik process, men det fungerade väldigt bra. De stöttade oss i hur vi kan skriva värdeskapande guider samt hur vi ska driva kampanjer. Det har fungerat alldeles utmärkt. De kan dessa processer betydligt bättre än vi,.” fortsätter han

Ta del av 6 tips för att öka din försäljning genom inbound och outbound marketing!

           

Smarketing Playbook, del två i samarbetet

Samarbetet mellan Smarkify och Origo Group fortsatte senare med ett projekt för att skapa en Smarketing Playbook tillsammans. Syftet med detta arbete var att lägga grunden för en mer skalbar och repeterbar sälj- och marknadsfunktion hos Origo Group.

Läs även: Skala upp din inbound marketing-strategi

Att sammanföra sälj och marknad är en självklarhet för Origo Group som redan samverkade mycket inom bolaget. Nu ville man samla sälj- och marknadsprocessen, strategin, definitioner och sättet de arbetade på i en dokumenterad Playbook. Denna Playbook skulle fungera som stöd för samtliga inom bolaget som har kundkontakt i olika affärsdialoger. Den fungerar som ett on-boarding dokument för nya kollegor inom sälj och marknad och det ligger även till grunden för att säkerställa enhetlighet mot potentiella kunder.

“Vi har haft två samarbeten med Smarkify hittills. Vi har tagit hjälp i en konkret inbound-kampanj och gjorde även en Smarketing Playbook tillsammans. Syftet var att få ihop sälj och marknad till ett enat team som skapar fler affärsmöjligheter tillsammans. Smarkify hjälpte oss att sätta smarketing-processen, men har också tagit fram själva Playbooken åt oss. Det är ett arbete som vi kommer att ha stor nytta av framåt,” säger Roland Gustavsson.

Origo Group rekommenderar Smarkify

Smarkify har som mål att hjälpa företag som vill utvecklas och bygga framtidens sälj- och marknadsfunktion. Samarbetet med Origo Group har varit en viktig pusselbit i deras varumärkesbyggande och tillväxtresa. Både Inbound-kampanjen och Smarketing Playbook betydde mycket för att generera leads och nya kundrelationer och Roland ser fram emot ett fortsatt samarbete.

”Jag skulle rekommendera Smarkify. Det bästa är att de är kunniga, kompetenta och på i kundrelationen. De är snabba i sin leverans och i kommunikationen. De är engagerade,” avslutar Roland.