Klinger

Klingers framgångssaga med Inbound Marketing

Vi fick väldigt mycket Brand Awareness och vi fick mycket bra sessions på hemsidan, det dubblades under just den perioden då vi körde kampanjen. Vi skapade också många nya kontakter som vi inte hade tidigare, även hos befintliga kunder - Johan Schnürer, Affärsområdeschef på Klinger.

Innehållsförteckning

När Inbound Marketing togs upp på ett ledningsmöte på Klinger i Sverige första gången 2019 väcktes ett intresse för det kunskapsgenerösa sättet att marknadsföra sig på. Klinger, en världsledande leverantör av lösningar inom tätningar, vätskereglering och nivåmätning var tidigare mer bekanta med mer traditionell marknadsföring, men började se möjligheterna med inbound som strategi.

Det första vi kopplade Inbound Marketing till var B2C. Hur man själv som privatperson blivit hjälpt av inbound-tänket i sina egna köp. Vi på Klinger säljer ju traditionella industriella produkter till företag men kunde ändå se att Inbound Marketing även kunde gynna oss, förklarar Johan Schnürer, Affärsområdeschef på Klinger.

Läs även: Inbound marketing i en komplex B2B-värld

Sökte ett partnerskap som såg till just deras behov

Efter ett eget, intensivt research-arbete och en skarp inlärningskurva började Klinger lära sig hur de ville använda sig av inbound. Efter flera partnerskap och kampanjarbeten växte deras erfarenhet och kunskap. När en tredje kampanj låg runt hörnet påbörjade de sökandet efter en partner som kunde uppfylla deras unika behov.

Det var när vi kom fram till exakt vad det var vi ville ha som det blev enklare att hitta en partner. Vi kom i kontakt med Smarkify när vi gjorde egen research. De kändes som en flexibel partner som lyssnade på vad vi ville som kund, säger Malin Kahn, Business Controller på Klinger.

Att ta till vara på expertis från båda parter gör att målen kan vara höga och fortfarande uppnås. Ett partnerskap ska bygga på ett fungerande och respektfullt samarbete, så för Klinger var den personliga relationen avgörande i valet.

Vi ville få så mycket input som möjligt på de delar inom inbound som vi hade mindre kunskap om, men även någon som lyssnade på vad vi ville och vilka vi var som kund. Vi gick mycket på de personliga mötena med Smarkify och känslan vi fick av att samarbeta med dem. Det är viktigt med personerna bakom, speciellt om man ska jobba med dem som en partner under en längre tid. Det var viktigt att vi fick det personliga att fungera, säger Johan.

En tydlig lista på vad de sökte i ett bra samarbete

Klinger jobbade redan aktivt med workshops kring målgrupp, buyer persona och utmaningar som de löser för målgruppen. De hade sedan tidigare god teknisk kunskap om sin bransch och sina kunder. När de valde partner hade de en tydlig kravlista på vad de ville ha, och struktur låg högst upp. De ville ha en projektledare som hade koll på hela projektet från början till slut. De ville framförallt känna sig trygga i att alla delar som ingår i en kampanj, såsom content och HubSpot-komponenter, planerades in i tid och hanterades väl.

Vi var ganska klara med vad vi ville göra med kampanjen och utefter det satte Smarkify upp ett konkret förslag. Annonser, antal artiklar och sociala medie-inlägg har vi jobbat fram tillsammans under resan. Vi hade bra koll på vad vi var ute efter så det gjorde det enklare att verkligen komma igång snabbt och effektivt, säger Malin.

En konverterande kampanj med tydliga mål

Kampanjen resulterade i en guide, en checklista, 5 artiklar till Klingers kunskapssida, annonser och organiska inlägg på LinkedIn. Klingers erfarenhet, engagemang och innovativa idéer kring både content och grafiskt material gav Smarkify alla förutsättningar att genomföra en lyckad kampanj.

Bild från Klinger Sveriges kampanj som illustrerar att PTFE-packningar har en tendens att krypa redan vid lågt tryck och temperatur
Bild från Klinger Sveriges kampanj som illustrerar att PTFE-packningar har en tendens att krypa redan vid lågt tryck och temperatur

Smarkify hjälpte Klinger med allt från content-produktion och layout till att sätta upp kampanjsidan, automation e-post och allt operativt kampanjarbete i HubSpot. Under tre till fyra månader arbetade Smarkify och Klinger tätt tillsammans med strukturerade möten, tydlig projektledning och utstakade delmål för att nå bästa resultat.

Smarkify ledde projektet både internt och externt. De styrde oss i vad vi behövde hinna med totalt sett, men såg även till att olika delar i projektet levererades i tid. Det är mycket som kan göra att tiden rinner iväg om man inte håller deadlines längs vägen. Den strukturen var vi tydliga med att vi ville ha och den fick vi verkligen, säger Johan.

Läs även: Inbound Marketing + Sales Enablement = a perfect match!

Kampanjen hade som huvudsakligt syfte att ytterligare stärka Klingers varumärke på den svenska marknaden. De ville värna om sin nuvarande kundbas och lägga extra fokus på att ta hand om relationen till de kunder de redan arbetade med.

Alla kampanjer vi har gjort hittills har varit i varumärkesbyggande syfte, men självklart har vi också velat få in fler kontakter och fler konverteringar. Vi ville dela med oss av kunskap till våra nuvarande och potentiella kunder. Framförallt för att skapa förtroende, men också för att förhoppningsvis utöka partnerskapet, säger Johan.

Resultatet: Fler konverteringar och ett Smarketing-tänk

Resultaten talade för sig själv. Klingers egna research och erfarenhet av inbound kombinerat med Smarkify’s djupgående expertis gav rätt förutsättningar för fler konverteringar.

Vi fick väldigt mycket Brand Awareness och vi fick mycket bra sessions på hemsidan, det dubblades under just den perioden då vi körde kampanjen. Vi skapade också många nya kontakter som vi inte hade tidigare, även hos befintliga kunder, säger Johan.

Samarbetet med Smarkify fungerade extra bra då Klinger redan delade synen på vikten av att sammanföra sälj och marknad. Smarketing-tänket var därför ständigt närvarande genom hela arbetet.

Vi har lyssnat mycket på Smarkify’s podd (Smarketingpodden) där de pratar om Smarketing, samarbetet mellan Sälj och Marknad. Det är verkligen jättebra att Smarkify är så fokuserade på det tänket, då vi hade samma inställning. Det är superviktigt och det behövs verkligen ett tight samarbete, säger Malin.

Förtroende och engagemang i ett lyckat samarbete

Klinger fick den strukturen de så gärna eftersökte och Smarkify är en stolt partner.

Det fanns absolut en glädje i samarbetet, vi har inte haft någon friktion över huvud taget utan vi har bara haft kul. Det har känts som att vi har tyckt lika. Alla från Smarkify har varit drivna i det de gör på jobbet. De är kunniga och engagerade, säger Johan.
Smarkify är verkligen experterna, det är ju så. Vi har fått förtroende för Smarkify och skulle absolut rekommendera dem till andra bolag, säger Malin.

Efter en avslutad och lyckad kampanj ser Klinger fram emot framtida samarbeten med Smarkify.

Vi är väldigt nöjda, det måste vi verkligen säga. Och vi är nog rätt kräsna ändå när det gäller partner. Allt ifrån kunskapen till processen och engagemanget har känts hundraprocentigt, säger Johan.

Klingers tips för att genomföra en lyckad inbound kampanj

Det krävs en hel del resurser, tid och kompetens både internt och externt för att skapa en lyckad inbound kampanj. Efter flera års arbete med inbound, är Klinger nu varma i kläderna och kan dela med sig av sina bästa tips för att få till en riktigt vass kampanj!

  1. Tydliggör målet
    Läs på om Inbound Marketing och Smarketing. Sätt er in i det ni vill göra, kom fram till exakt vad ni vill åstadkomma och hur ni vill åstadkomma det.
  2. Inventera interna resurser
    Sätt struktur kring vem som gör vad och hur mycket tid ni har. Se över hur mycket ni kan lämna över. En kampanj tar tid internt även om man outsourcar det operativa arbetet. Ni sitter på den tekniska kunskapen så det är inte bara att korrekturläsa, utan ni ska komma fram till vilken information som är intressant för kunden och vad som ska vara med.
  3. Hitta en bra partner
    Var kräsen när ni väljer partner. Det är superviktigt att det är någon som har kompetensen och struktur, kan projektleda ordentligt samt följer upp resultatet tillsammans med er. Annars kan det bli flummigt och ingenting blir av det.