Formpipe

Formpipe har lagt grunden för stark, internationell tillväxt

Formpipe behövde börja från början och lära känna målgruppen, ”personen” i företaget. De valde då att påbörja sin resa mot smart, digital marknadsföring tillsammans med Smarkify.

Innehållsförteckning

Formpipe satsade på Inbound och breddade sin marknad

IT-företaget Formpipe har länge jobbat med partnerstrategi för att nå sin slutkund. Men när de ville expandera globalt och möta kunden direkt krävdes en nysatsning på digital marknadsföring. Med hjälp av Inbound marketing har Formpipe lärt känna sin målgrupp, stärkt sin marknadsföring och lagt grunden för en stark internationell tillväxt – med kunden i fokus.

Formpipe är ett ledande IT-företag som erbjuder molntjänster för informationshantering. De utvecklar produkter som ser till att förse rätt information till rätt person. Tjänsten Lasernet, en tilläggsprodukt till Microsoft och affärssystem från Temenos, kan även ta fram raporter och affärsdokument på ett smidigt sätt för användaren.

Med kunder inom både offentlig och privat sektor är säkerhet och trygghet viktiga komponenter i hanteringen av data. Myndigheter, kommuner och universitet i Sverige och Danmark använder sig av deras tjänster.

Vi gör det enklare för kunden att reducera manuellt arbete och digitalisera sina informationsflöden. Det kräver mycket säkerhetstänk och vi är stolta över att ha ungefär 50% av marknaden inom offentlig sektor i Sverige, berättar Erik Lindeberg, chef för affärsutveckling på Formpipe.


Affären i privat sektor har länge varit konkurrenskraftig och när de såg en ökad efterfrågan av tjänsten Lasernet ville de skala upp den verksamheten ytterligare. För att expandera på den internationella arenan behövde de utveckla och bredda sin marknadsföring. Målet var att nå sin slutkund direkt – utan partners som mellanhand.

Vi har anledning att tro att vi kan vinna fler affärer om slutkunden vet vilka vi är. Vi har ett mycket bra track record på att stänga affärerna när vi väl har beskrivit vår lösning. Så nu var det dags att marknadsföra oss själva direkt mot slutkunden. Men vi visste inte exakt vem det var och vad de hade för behov. Vi behövde börja från början och lära känna målgruppen, ”personen” i företaget.


Lösningen – definierad målgrupp och kund samt en tydlig köpresa

Formpipe valde att påbörja sin resa mot smart, digital marknadsföring tillsammans med Smarkit Agency.

Vi har inte drivit den här typen av marknadsföring förut, berättar Simon Gozzi, varumärkeschef på Formpipe. För att kunna utvecklas krävdes det att Smarkify kom in, vågade ställa spetsiga frågor och utmana oss från våra invanda tankar.


Genom workshops kunde sälj, marknad och produktansvariga i företaget tillsammans identifiera slutkunden, mappa köpresan och skapa en content-plan för att få struktur i arbetet. Formpipe upprättade en första hypotes över vilka utmaningar slutkunden hade och vilka lösningar de kunde använda sig utav för att skapa ännu mer värde för kunden.

Vi kunde snabbt applicera arbetet och inputen vi fick från Smarkify, berättar Simon. De gjorde det möjligt för oss att visualisera slutkunden och ha med den som en ledstjärna i alla våra möten.


Med hjälp av strategisk rådgivning utvecklade både anställda och chefer sin kompetens inom digital marknadsföring.

Chefer kan inte vara bra på allt, de ska också kunna få ställa ”dumma frågor”, säger Erik. Med Smarkify har vi fått möjlighet att få direkt strategisk rådgivning där vi behöver det. Det har varit ett enormt stöd för företaget och det gör att vi kan utvecklas långsiktigt och självständigt.

Läs även: Så kan inbound marketing ge dig fler affärer


Framtiden - ökat självförtroende och ökad tillväxt

Idag har Formpipe en tydlig målbild att nå sin slutkund. Den digitala marknadsföringen och kampanjer har påbörjats och de kan redan se att en förändring sker inom bolaget.

Vi har blivit mer självsäkra och trygga i vad som behöver göras för att nå målet, berättar Simon.  Smarkify har hjälpt oss att komma bort från gamla vanor och se bortom våra egna myter om vår marknad och vilka våra kunder är.


När det världsledande analysbolaget Gartner tog del av slutresultatet och målgruppsanalysen kunde även de konstatera att arbetet var väl utfört, väldokumenterat och best practice på alla nivåer. Erik och Simon ser fram emot att fortsätta samarbetet och öka sin tillväxt med hjälp av nya verktyg.

Smarkify har visat ett ärligt engagemang och en stark vilja att verkligen bidra och göra skillnad för oss, menar Erik. Det har alltid funnits en genuin vilja att hjälpa oss och en empati i samtalet.


Niloo Lopez, grundare och VD på Smarkify, menar att Formpipes inställning och öppenhet till förändring har varit en framgångsfaktor i processen.

Samarbetet med Formpipe är otroligt givande. De är alltid engagerade och nyfikna på nya angreppssätt och idéer. Det gör att vi kan utmana varandra och testa oss fram tillsammans. Vi brinner för att skapa maximalt affärsvärde för varje investerad krona i marknadsföringen. Och jag är övertygad om att slutresultatet blir bättre genom detta öppna mindset säger Niloo.


Nästa steg är att sätta in fler operativa marknadsinsatser och ta fram fler effektiva kampanjer som har slutkunden i fokus.

Vi vill hjälpa våra kunder att växa lönsamt och långsiktigt, berättar Niloo. Men vi nöjer oss inte med bara en strategi och planering. Här hjälper vi hela vägen till affärsvärde genom just konkreta och operativa marknadsinsatser som gör skillnad på sista raden. Just nu jobbar vi och Formpipe tillsammans med två olika konkreta kampanjer för att nå slutkunden och jag ser verkligen fram emot många fler.

Tillväxtmöjligheterna är stora och Formpipe vill helst inte avslöja sitt hemliga vapen för någon.

Vi vill ha all deras tid för oss själva, skrattar Erik. Tillsammans med Smarkifys kompetens går vi snabbare framåt och växer mer. Samarbetet har gett oss mer än vad vi förväntat oss. Det har varit en smidig process och jobbet levererats på utsatt tid och budget. Nu vill vi bara fortsätta att gasa.

100% ärligt engagemang

Smarkify har visat ett ärligt engagemang och en stark vilja att verkligen bidra och göra skillnad för oss, menar Erik. Det har alltid funnits en genuin vilja att hjälpa oss och en empati i samtalet.